Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal exportbestemmingen van goederen- en dienstenexporteurs voor een aantal specifieke landen. Daarbij wordt zowel het totaal onderscheiden als het aantal voor 1 tot en met 9 werkzame personen, dat voor 10 tot en met 249 werkzame personen als dat voor 250 en meer werkzame personen.
De tabellen zijn voor goederenexporteurs opgesteld voor de periode 2014-2018 en voor de dienstenexporteurs voor 2014-2016. Bij goederenexporteurs is becijferd hoeveel goederenexporteurs ook dienstenexporteurs zijn en vice versa. De tabellen zijn samengesteld in opdracht van NLinBusiness.