BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Mensen voor kantoor van werk en Inkomen gemeente Utrecht
© Hollandse Hoogte
Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019
Middels een enquête onder alle Nederlandse gemeenten is informatie verzameld over het aantal tegenprestaties in maart 2019. Om een landelijk cijfer te kunnen berekenen, is het aantal tegenprestaties van niet responderende gemeenten bij geschat. Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)