Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2020

In deze tabellen zijn de cijfers van de werkzame beroepsbevolking naar beroep voor de jaren 2008 tot en met 2012 gecorrigeerd voor een methodebreuk bij het herontwerp van de Enquête beroepsbevolking in 2013.
In de reguliere StatLine-tabellen heeft deze correctie niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn de cijfers tot 2013 niet vergelijkbaar met de cijfers vanaf 2013. Er is daarom becijferd hoe groot de breuk is per beroepsklasse, -segment en -groep. In de onderhavige tabellen zijn de cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2012 gecorrigeerd voor deze breuk, zodat de cijfers door de tijd heen wel vergelijkbaar zijn.