Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016

© Hollandse Hoogte
Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016.
Het CBS heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoeksbestand samengesteld waarin gegevens van huishoudens en personen voor het jaar 2016 zijn opgenomen. Hiermee moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel huishoudens met welke eigenschappen gebruik maken van voorzieningen en regelingen in het sociale domein, maar ook hoe sterk verschillende variabelen verbonden zijn en of er sprake is van cumulatie-effecten. Op basis van dit bestand zijn 3 tabellen samengesteld.
Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.