Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Twee VMBO leerlingen Jesse van Onselen en Nina Dorigo hebben net gehoord dat ze geslaagd zijn en hijsen met wethouder Ingrid van Engelshoven de vlag met tassen.
© Hollandse Hoogte
Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een uitstromer is een persoon die het onderwijs verlaat. Dat wil zeggen: een persoon die op 1 oktober van een bepaald schooljaar ingeschreven was in het bekostigde onderwijs en op 1 oktober van het daarop volgende jaar niet meer. Met dit dashboard is het mogelijk snel uitkomsten te vergelijken voor de verschillende mbo-opleidingen en -instellingen. Het geeft inzicht in welke mate gediplomeerde mbo-uitstromers aan het werk zijn, wat hun uurloon is en in welke sector zij aan het werk zijn.

Relevante links