Banen van werknemers in 2013 en 2017 naar COROP-gebied

Cijfers over het aantal werknemersbanen in 2013 en 2017 naar COROP-gebied op basis van de regionale COROP-indeling van 2018.
Bij het berekenen van baanontwikkeling is gecorrigeerd voor grenswijzigingen van COROP-gebieden die in de periode 2013-2018 hebben plaatsgevonden.