Personen in technische beroepen, 2013-2018

Personen in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, 2013-2018.

Tabellenset met gegevens over personen werkzaam in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, uitgesplitst naar geslacht, opleidingsniveau en onderwijsrichting.

Bekostigd door: Platform Talent voor Technologie.

Downloads