AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang naar gemeente, 2017-2018

Maatwerktabellen over gebruik van kinderopvang in 2017 en 2018 in Nederlandse gemeenten, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren, aantal kinderen en aantal huishoudens met kinderopvang. De gegevens zijn gesplitst naar wijk, buurt, soort opvang en kenmerken van de aanvragers en kinderen. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) ten behoeve van het prognosemodel.