Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. Het doel van deze tabellenset is om bij te dragen aan inzicht in de stijging van de verstrekte jeugdhulp sinds 2015.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 181210c, ontwikkeling jeugdhulpgebruik 2015-2018”