Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017

© Google
De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

Inzicht

De inwoners van Eindhoven zijn ingedeeld in acht clusters, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Eindhovenaren. Op basis van 25 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken zijn ze ingedeeld. In Eindhoven is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en de vraagstukken die spelen bijvoorbeeld in het sociaal domein of opgaven omtrent huisvesting; welke groepen mensen lopen mogelijk risico om in de bijstand terecht te komen? Hoe zijn de verschillende groepen mensen verdeeld over de stad en past het woningaanbod bij de samenstelling van deze groepen?

Kenmerken combineren

Gemeenten weten vaak al veel over de afzonderlijke kenmerken van inwoners, zoals herkomst, inkomen en gezinssituatie. Echter, mensen worden ingedeeld op basis van één kenmerk. Wat gebeurt er als we kenmerken gaan combineren? Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die er zijn over de inwoners?
Begin 2018 is dit onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd omdat er in het kader van de strategische verkenning van de gemeente Eindhoven behoefte was aan inzicht in haar bevolking om antwoord te kunnen geven op de vraag; Hoe gaat het nu ècht met Eindhoven?