Clusteranalyse Eindhoven, 2015

© Hollandse Hoogte
De inwoners van Eindhoven zijn ingedeeld in negen clusters, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Eindhovenaren.

De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een statistische clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder. Uit een intensieve samenwerking en iteratief proces ontstond een indeling in negen clusters, op basis van 25 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken. Dit rapport geeft een gedetailleerde statistische beschrijving van de afzonderlijke clusters, en schetst daarnaast hun samenhang en een totaalbeeld.

De tabellen die gebruikt zijn bij dit onderzoek zijn op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 170472.