Voorlopige oogstraming aantal akkerbouwgewassen, 2019*

In deze tabel is de beteelde oppervlakte, de (geraamde) bruto opbrengst per hectare en de (geraamde) totale bruto opbrengst van een aantal akkerbouwgewassen weergegeven, voor de jaren 2000 tot en met 2019.

De cijfers over het jaar 2019 zijn voorlopig, de andere jaren zijn definitief. 

Het gaat om de gewassen aardappelen totaal, consumptieaardappelen, suikerbieten en zaaiuien en tevens om een aantal kleinere gewassen, namelijk bruine bonen, vezelvlas, lijnzaad, cichorei en hennep.

Downloads