Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018

Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018
In deze tabellen wordt het percentage vakbondsleden onder werknemers afgebeeld per provincie en COROP-gebied. Verder wordt van de werknemers die geen lid zijn van een vakbond de belangrijkste reden om geen lid te zijn uitgesplitst naar provincie en COROP-gebied. Dit naar aanleiding van gestelde vragen door de pers met betrekking tot het nieuwsbericht over vakbondsleden van 25 oktober 2019. De gegevens zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 door het CBS en TNO.