Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal

© Hollandse Hoogte / Tom van Limpt
De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.
Het CBS publiceert jaarlijks de StatLine-tabel ‘Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren’. Hierin zijn onder de overige uitgaven door huishoudens cijfers opgenomen over ‘Boeken, leermiddelen, OV en bijles’. Het CBS heeft een verzoek van derden ontvangen voor een afsplitsing van de uitgaven aan boeken en leermiddelen, hier aangeduid als leermiddelen en lesmateriaal.
Deze maatwerktabel bevat de uitgaven van huishoudens aan boeken, overige schoolbenodigdheden en materialen en gereedschappen voor schoolgaande kinderen in het basis-, (voortgezet) speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de periode 2000-2017.