Regionale uitsplitsing van internationale handelsdata

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen
De update van deze tabellenset voor verslagjaar 2018 is samengesteld in opdracht van de provincie Drenthe.

Downloads