Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

© ANP
Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Deze tabel is een aanvulling op de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016. In de tabel wordt het gecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk getoond.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).