Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

© Hollandse Hoogte
Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar herkomst, huishoudtype en leeftijdsklasse
Bekostigd door Rural Data Center (RDC) Kempengemeenten.