Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers

© Hollandse Hoogte
Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016.
Aanvullend statistisch onderzoek over de inkomenssituatie van weduwen en weduwnaars, die (g)een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) ontvangen. Bij benadering wordt onderzocht of Anw-ontvangers voldoen aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet en voldoen aan de voorwaarden voor de Anw, wanneer aanvullend nabestaandenpensioen en derde pijler pensioen zouden worden meegeteld als inkomen uit arbeid. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).