Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018

© Nikki van Toorn
Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag.

Op verzoek van de gemeente Den Haag brengt het CBS het ondernemerschap van de mkb-detailhandel op het gebied van webwinkelactiviteiten in kaart. Daarbij is gekeken naar de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht.