Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio

Gegevens over bij Slachtofferhulp Nederland bekende slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen in verschillende leeftijdsgroepen naar regio voor het jaar 2017.

In het kader van een onderzoek naar minderjarige slachtoffers van zedendelicten die hulp zoeken bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG), heeft de GGD Amsterdam het CBS gevraagd om twee tabellen samen te stellen met gegevens over bij Slachtofferhulp Nederland bekende slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen in verschillende leeftijdsgroepen in de regio’s rondom de 16 CSGs in Nederland voor het jaar 2017. Deze tabellen worden hier gepresenteerd.

Opdrachtgever: GGD Amsterdam