Pensioenleeftijd werknemers in 2018

© ANP
De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Deze tabel geeft een overzicht van hoe oud mensen waren bij pensionering in de periode 2002-2018. Daarnaast bevat de tabel diverse uitsplitsingen, bijvoorbeeld naar bedrijfstak, migratieachtergrond en opleidingsniveau.