AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en regio, 2015-2018

Deze tabel bevat cijfers over het aandeel werknemers in zorg en welzijn smal per leeftijdscategorie van 10 jaar dat uitgestroomd uit zorg en welzijn; ongeacht reden of bestemming. Het aandeel is berekend ten opzichte van het totaal aantal werknemers in zorg en welzijn smal in de betreffende leeftijdscategorie.

De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwart en worden gesplitst naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en branche. De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn smal, dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZW.