Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen met betrekking tot het woonbeleid naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, en type woningeigenaar per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Tabel 6.1

Opdrachtgever: Gemeente Deventer.