AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2018/'19

Deze tabellen bevatten cijfers over de opleiding HBO verpleegkunde (CROHO code 34560) en zijn een update van de eerder -als aanvullende statistische dienst- gepubliceerde tabellen “AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18”

Deze tabellen zijn een update van de eerder gepubliceerde aanvullende statistische dienst “AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18". De cijfers in deze versie zijn definitief gemaakt voor de jaren 2016/'17, 2017/'18. Tevens zijn er nieuwe voorlopige cijfers toegevoegd over het studiejaar 2018/'19. Daarnaast zijn gediplomeerden anders afgebakend; er wordt niet langer gekeken naar uitsluitend de diploma's van studenten met hoofdonderwijssoort HBO, maar naar diploma's van alle studenten op het HBO. Als gevolg hiervan zijn de cijfers in tabel 3,4 en 5 gewijzigd.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.