Uurlonen, 2006-2018

In deze tabellen staan uurlonen per percentiel weergegeven. Daarnaast is ook informatie opgenomen over aantal werknemers, totale loonsommen en totaal aantal uren die aan deze loonsommen ten grondslag liggen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar soort cao (geen, bedrijfs- of ondernemingscao), arbeidsrelatie (vast, flex), sector (landbouw, delfstoffenwinning, industrie etc) en jaar (2006-2018).

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 190434. Opdrachtgever: Ministerie van Financiën.