Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Wandelende ouderen
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Het Kadaster en het CBS hebben gezamenlijk een dashboard samengesteld waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen. Het energieverbruik is per zorgsector vastgesteld en is uitgesplitst naar kenmerken van gebouwen en regio. Bekostigd door: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het CBS en Kadaster werken samen in een strategische alliantie met als doel om te komen tot meerwaarde voor de samenleving.