Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017

© Hollandse Hoogte
Maatwerktabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2017.
Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties