Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
De gemeente Leiderdorp wil haar minimabeleid monitoren. Dit minimabeleid bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente Leiderdorp en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het UDC Leiden (een samenwerking tussen het CBS en de gemeente Leiden) is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2017 te koppelen aan de inkomensgegevens van 2017. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan.
Bekostigd door: gemeente Leiderdorp.