Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018

© ANP
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Schagen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.
De gemeente Schagen wil haar minimabeleid monitoren. Dit beleid bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente Schagen en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het Research Data Center (RDC) Schagen (een samenwerking tussen het CBS en de gemeente Schagen) is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2018 te koppelen aan de inkomensgegevens van 2017. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan. Bekostigd door: gemeente Schagen.