Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017

Portemonee met kleingeld
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
De gemeente De Ronde Venen wil haar minimabeleid monitoren. Dit beleid bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente De Ronde Venen en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2018 te koppelen aan de inkomensgegevens van 2017. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan. Bekostigd door: gemeente De Ronde Venen.