Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).
In het kader van de monitoring van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ van het ministerie van VWS, heeft het CBS deze tabellen samengesteld over de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). Naast landelijke uitkomsten bevatten de tabellen ook de uitkomsten per jeugdregio.