Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf) tabellen samengesteld over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017 2018. Dit betreft nu een uitsplitsing van de eerder gepubliceerde tabellen van ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.