Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I

Deze tabellenset is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf) tabellen samengesteld over de beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren. De cijfers betreffen een gemiddelde van de verslagjaren 2017 en 2018. Deze tabellenset is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.