Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017

© Hollandse Hoogte
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

De rekenkamercommissie Nieuwegein wil graag het gevoerde minimabeleid monitoren in de gemeente Nieuwegein. Dit minimabeleid bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente Nieuwegein en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Daarom heeft het CBS het gebruik van gemeentelijke regelingen gekoppeld aan de inkomensgegevens. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan.

Bekostigd door: rekenkamercommissie Nieuwegein.