Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag

Cohortonderzoek naar de inkomens- en arbeidsmarktpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden in het kader van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Door middel van een cohortonderzoek zijn jongere partners van AOW-gerechtigden die nog wel gebruik konden maken van de AOW-partnertoeslag vergeleken met de jongere partners van AOW-gerechtigden die hier geen gebruik meer van konden maken. Het onderzoek bestaat uit een tabellenset en een kwantitatieve effectmeting. De tabellenset bevat informatie over de kenmerken van partners van AOW-gerechtigden die nog wel aanspraak konden maken op de AOW-partnertoeslag en die van partners van AOW-gerechtigden die hier geen recht meer op hadden. Om meer inzicht te geven in het daadwerkelijke effect van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag op de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van jongere partners van AOW-gerechtigden is een effectmeting uitgevoerd. De uitkomsten uit deze effectmeting zijn opgenomen in een rapportage.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

NB Op 29/05/2019 is een gewijzigde tabellenset geplaatst. In tabel 1 zijn de betrouwbaarheidsmarges voor het opleidingsniveau gewijzigd t.o.v. de eerdere versie van de tabellenset. De cijfers zijn ongewijzigd.