Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling

Op verzoek van de inspectie SZW is een set maatwerktabellen samengesteld op basis een maatwerk bedrijfstakindeling. De gegevens hebben betrekking op o.a. aantallen bedrijven, werkgelegenheid en een aantal werknemerskenmerken.
Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven. Voor een deel van deze gegevens is zowel de hoofd- als nevenactiviteit van het bedrijf in de analyse betrokken.