Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018

In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

In dit onderzoek is gekeken naar de daadwerkelijk gewerkte uren van personen met een vorm van loonkostensubsidie. Het kan gaan om een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, een forfaitaire loonkostensubsidie of een tijdelijke loonkostensubsidie.

Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)