Kiesgerechtigden

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse gemeenten en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

In de tabel ‘Kiesgerechtigden naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond’ is het aantal kiesgerechtigden onder de bevolking van 18 jaar of ouder af te lezen. Verder is het aandeel kiesgerechtigden per leeftijdsgroep en per gemeente terug te vinden. De tabel ‘per gemeente’ is inclusief 50-plussers en Nederlanders met een migratie-achtergrond.

De hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de waargenomen bevolking per 1 januari 2019. Wijzigingen in de bevolking, zoals mensen die tussen 1 januari en 20 maart 2019 een jaar ouder worden of in het geval van 17-jarigen kiesgerechtigd worden zijn niet verdisconteerd. Evenzo zijn wijzigingen in deze periode als gevolg van sterfte, binnenlandse migratie of buitenlandse migratie of verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit niet in de gepresenteerde cijfers verwerkt.