Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.
Het DG Politie (DG POL) heeft het CBS gevraagd om voor de periode 2010-2017 te bekijken of personen met een niet-westerse migratieachtergrond in bepaalde stadia van de strafrechtketen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van personen met een Nederlandse achtergrond. De tabellen in deze publicatie laten zien hoe vaak personen met een Nederlandse achtergrond of niet-westerse migratieachtergrond voorkomen in de registraties van politie, Openbaar Ministerie (OM), rechtbank en detentiecentra, en hoe deze aantallen zich verhouden tot het totaal aantal personen met dezelfde migratieachtergrond in de Nederlandse bevolking. De tabellen zijn bekostigd door DG POL.