Kenmerken huurwoningen Bonaire, 2016

Deze tabel bevat frequentietellingen van kenmerken van een beperkte set huurwoningen op Bonaire. Ofwel hoeveel huurwoningen (van de set) voldoen aan een bepaald kenmerk. Alle gegevens hebben betrekking op het jaar 2016.
Het betreft 267 huurwoningen, waarvan 148 sociale huurwoningen en 119 overige huurwoningen. Het is niet bekend in welke mate deze huurwoningen representatief zijn voor alle huurwoningen op Bonaire.