Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandacht groepen met betrekking tot het woonbeleid naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, en type woningeigenaar per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 6.1
Tabel 6.2
Tabel 6.3
Tabel 6.4
Tabel 6.5
Tabel 6.6

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).