Wanbetalers Zorgverzekering 2017, deel 2

Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar achtergrondkenmerken

De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2017 naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering. Tevens bevat de tabel gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2016 naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen.

Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden

Het betreft de (peildatum) situatie op resp. 31 december 2017 en 31 december 2016.