Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en oppervlakteklasse.
Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).