AZW-smal: Uitstroom werknemers naar regio, 2014-2016

In de tabellen ‘Netto verloop; AZWsmal, landelijk & regionaal 2014-2016’ staan gegevens over het, over drie jaar gemiddelde, netto verloop van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn zonder kinderopvang.
Deze tabellen zijn een aanvulling op de tabellen over netto verloop op de arbeidsmarkt in de gehele sector zorg en welzijn zoals deze gepubliceerd zijn op www.AZWinfo.nl
Deze tabellen hanteren een smalle definitie voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn (alle branches exclusief kinderopvang). De reguliere tabellen op www.AZWinfo.nl gaan uit van een brede definitie van de arbeidsmarkt zorg en welzijn; alle branches in SBI groepen 86, 87 en 88.