Schooladvies en herziening advies basisonderwijs

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Maatwerktabellen over schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken; schooljaren 2014/’15, 2015/’16 en 2016/’17.
Aan UDC Eindhoven zijn gegevens geleverd over het aantal leerlingen met woongemeente Eindhoven in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond.