Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens in Caribisch Nederland met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.
Tabel opgeleverd voor de Lokale Overheid Caribisch Nederland.