Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017- 2018H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over 2017 zijn definitief, de cijfers over de 1e helft van 2018 zijn voorlopig.