Onderwijsachterstanden in Capelle aan den IJssel, 2017

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aanleiding voor het onderzoek is de veranderende financiering vanuit het Rijk aan scholen en gemeenten in de aanpak van onderwijsachterstanden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verandert per 1 januari 2019 de wijze waarop toekenningen bepaald worden. Om de nieuwe toewijzing van gelden over scholen en gemeenten te bepalen maakt het ministerie gebruik van een door het CBS ontwikkeld model, dat een inschatting maakt van onderwijskansen, op basis van achtergrond- en omgevingskenmerken van het kind.

Naast de tabellen is er op aanvraag een shapefile beschikbaar. Hierin zijn de uitkomsten van de tabellen in kaartvorm opgenomen, voor verdere verwerking met GIS-software.

Bekostigd door: gemeente Capelle aan den IJssel.

Downloads