Internationale handel in goederen provincie en Corop

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden.
Het gaat hierbij om verslagjaar 2017.