Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2017

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft in de ESF-programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 510 miljoen te besteden. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB). UVB is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de controle van projecten en de betaling van de subsidiebedragen. UVB is daarnaast verantwoordelijk voor de evaluatie, het advies en het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie, de Tweede Kamer en het ministerie van SZW.

Het CBS heeft in opdracht van UVB een dashboard samengesteld waarin cijfers over de uitvoering van het ESF in de periode 2014-2017 zijn opgenomen. Het dashboard is te benaderen via de link hieronder.

Relevante links